Industrimuseet Frederiks Værk

 

   

Om museet Aktiviteter Samlinger Besøg os Formidling Undervisning Butik Presse

 Forside > Formidling > Fredede bygninger > Strandgade 12

Museet på Flickr   Museet på Facebook   Pages in english   Tilbage til forsiden   Få læst siden op (adgangforalle.dk)   Sitemap   Linkoversigt   Send en e-mail til museet   Link til download sektion   Bookmark and Share   

 

 Strandgade 12 - "Classens-hus"

 
Klik på foto for at se større udgave. 'Classens-hus', Strandgade 12, 3300 Frederiksværk


Klik på foto for at se større udgave. 'Classens-hus', Strandgade 12, 3300 Frederiksværk


Klik på foto for at se større udgave. 'Classens-hus', Strandgade 12, 3300 Frederiksværk


Klik på foto for at se større udgave. 'Classens-hus', Strandgade 12, 3300 Frederiksværk

Adresse
Strandgade 12, 3300 Frederiksværk,

Matrikel og BBR
Halsnæs Kommune, Frederiksværk Bygrunde 5A. BBR: 260-9702-1

Opførelsesår
1763

Fredningsår
1984

Bygherre/arkitekt/ingeniør
Kancelliråd og generalmajor, Johan Frederik Classen

Stilart
Bindingsværk

Oprindelig funktion
Messing- og skindsigtemagerværksted

Ejere
14/9/1858: Maskinfabrikant Peter Falster
16/7/1890: Frederikke Ane Cath og Juliane Falster
15/6/1904: Juliane Falster
9/1/1907: Camilla Olivia Nielsen
11/12/1918: Murermester Marius Elof Jensen
25/6/1919: Maskinarbejder Niels Larsen Knigge
8/10/1941: Fabrikant Viggo Sørensen
30/1/1984: Enkefru Tove Annelise Sørensen
        2006: Kirsten og Ebbe Moltzen

Ombygninger
Vinduerne i venstre del af huset stammer fra begyndelsen af 1800-tallet, mens vinduerne i den østre del er fra slutningen af 1800-tallet. Sidehusets søndre del blev antagelig opført i slutningen af 1800-tallet. Den nordre del blev tilbygget i 1923. Grundig og forskriftsmæssig restaurering, udvendig og indvendig, i samarbejde med RådvadCentret og fredningsmyndighederne afsluttet 2010.

Bygningsbeskrivelse
Forhus i bindingsværk. 14 fag langt og symmetrisk opbygget i en etage med heltag beklædt med røde vingetegl. I rygningen er der tre skorstene med sokkel og krave, der er lukkede med tagtegl. Midt på hver tagflade er en frontkvist, der strækker sig over 4 fag. Herudover findes en lille pultkvist i den nordre tagflade. Vægfladerne er grovpudsede og hvidmalede over tavl og tømmer. Under tagskægget er en hvidmalet sugfjæl. Der er tre støbejernstagvinduer og et nyere tagvindue mod gaden og to støbejernstagvinduer og et nyere tagvindue mod haven. I gadeplan er seks parvis placerede, torammede, otterudede vinduer og to tofløjede, flammerede døre mod gaden. Mod haven er der to tofløjede revledøre med små ruder,  en tofløjet havedør med otterudede vinduesrammer, fem torammede, otterudede vinduer og et lille, enrammet, usprosset vindue. I frontkvisten er der to torammede, seksrudede vinduer samt i den venstre flunke et enrammet, seksrudet vindue. I pultkvisten er et torammet, seksrudet vindue. I kvisten mod haven er der to torammede, seksrudede vinduer samt i hver flunke et enrammet, seksrudet vindue. I østgavlen er et torammet, seksrudet og tre enrammede, firrudede vinduer samt i gavltrekanten et torammet, seksrudet vindue og et lille enrammet, usprosset vindue. I vestgavlen er et torammet, seksrudet vindue, et enrammet, firrudet vindue og et lille, enrammet, usprosset vindue samt i gavltrekanten et torammet, seksrudet vindue og et lille, fast, usprosset vindue. Alle vinduer er malede med grønne karme og rammer, og dørene er grønmalede.

Et mindre sidehus er beliggende langs østskel og med sydgavl ud til fortov. Huset er grundmuret, berappet og hvidmalet med lavt heltag beklædt med cementtagsten. På vestre tagflade er skorsten med sokkel og krave. Døre og vinduer er malede som forhusets.

Bygningshistorie
I 1756 fik Johan Frederik Classen (1725-1792) sammen med Just Fabritius (1703-66) Frederik 5.s tilladelse til at starte en produktion af krudt og kanoner ved den kanal som i 1717-19 blev gravet fra Arresø til Roskilde Fjord. Vandkraften var afgørende for placeringen. Det militære industrielle kompleks blev opkaldt efter kongen, og fik navnet Frederiksværk. Omkring værket opstod en hel by med arbejdere, håndværkere og et levende handelsliv.

Huset i Strandgade er en integreret del af Classens industrielle kompleks. Til sine håndværkere byggede han i 1760erne en 10-12 af disse karakteristiske ”type-huse”, der fungerede som en kombination af værksteder og beboelse. Lokalt benævnes husene som ”Classen-huse”. Husene er vist på Johan Gotfried Wincklers stik af Frederiksværk fra 1773. På gengivelsen ses en halv snes, hvoraf hovedparten ligge i Strandgade der løber langs kanalen ud mod Roskilde fjord.

Huset er opført i 1760erne, formentlig i 1763. Husene var oprindeligt grå, angiveligt fordi de var pudsede med en blanding af jernfilspåner og kalkcement. Huset blev indrettet som messing- og skindsigtemagerværksted, og fungerede som underleverandør til J.F. Classens krudtværk. Huset er opført i fyrretræ med fast tag i tegl og det havde som de øvrige ”Classen-huse” fire stuer og kunne derfor rumme op til fire enkelte familier. Omkring 1800 indrettes der i huset et forgylderværksted samt et udsalg for flere af værkets produkter. Af alle de bevarede ”Classen-huse” er dette det mest velbevarede. Huset gennemgik i 2008-10 en gennemgribende restaurering, og indeholder en række af de oprindelige elementer.

Industrimuseet Frederiks Værk | Torvet 18 - 20 | 3300 Frederiksværk | Tlf. 47720605 | info@indmus.dk