Industrimuseet Frederiks Værk

 

   

Om museet Aktiviteter Samlinger Besøg os Formidling Undervisning Butik Presse

 Forside > Formidling > Fredede bygninger > Kasernebygningen

Museet på Flickr   Museet på Facebook   Pages in english   Tilbage til forsiden   Få læst siden op (adgangforalle.dk)   Sitemap   Linkoversigt   Send en e-mail til museet   Link til download sektion   Bookmark and Share   

 

 Kasernebygningen

 
Klik på foto for at se større udgave. Kasernebygningen, Arresødalvej 99, 3300 Frederiksværk


Klik på foto for at se større udgave. Kasernebygningen, Arresødalvej 99, 3300 Frederiksværk


Klik på foto for at se større udgave. Kasernebygningen, Arresødalvej 99, 3300 Frederiksværk


Klik på foto for at se større udgave. Kasernebygningen, Arresødalvej 99, 3300 Frederiksværk


Klik på foto for at se større udgave. Kasernebygningen, Arresødalvej 99, 3300 Frederiksværk


Klik på foto for at se større udgave. Kasernebygningen, Arresødalvej 99, 3300 Frederiksværk

Adresse
Arresødalvej 99 A-D, 3300 Frederiksværk

Matrikel og BBR
Halsnæs Kommune. Matr. 3E, Arresødal. BBR: 260-509-1

Opførrelsesår
1819

Fredningsår
1950

Bygherre/arkitekt/ingeniør
Krigsministeriet

Stilart
Nyklassicisme

Oprindelig funktion
Indkvartering af officerer fra Arresødallejren (Raketkorpset)

Ejere
Krigsministeriet
Frederiksværk Kommune (Husvildebolig – Teknisk Forvaltning)
Tine Wandall (ejendomsadministrator)

Ombygninger
2005 Udvendig restaurering og indvendig nyindretning til 8 lejligheder ved Leif Topsøe-Jensens Tegnestue

Bygningsbeskrivelse
Bygningen fremstår i det ydre som velbevaret og smukt restaureret. Den består af en enfløjet, symmetrisk bygning i 14 fag. Facaden, der er orienteret mod Arresødalvej, er karakteriseret ved en midtrisalit på 4 fag med 4 lisener og fronton. Mellem kapitæler og fronton løber er vandret profileret bånd. Gårdsiden er mere beskeden. Bygningen har stadig de originale vinduer - palæruder i stueetagen og småsprossede i risalittens overetage (flere har det originale glas med indridsninger fra de indkvarterede soldater). Bygningen fremstår efter nænsom restaurering gulkalket med hvide detaljer, grønmalede vinduer samt rødt, omtrent originalt vingetegltag. Bygningen afgrænser sammen med den sydlige nabobygning Arresødals samlede bygningskompleks mod øst. Indvendig er huset omdannet til 8 moderne lejligheder, men de oprindelige trapper er bevaret.

Bygningshistorie

I 1756 fik Johan Frederik Classen (1725-1792) sammen med Just Fabritius (1703-66) Frederik 5.s tilladelse til at starte en produktion af krudt og kanoner ved den kanal som i 1717-19 blev gravet fra Arresø til Roskilde Fjord. Vandkraften var afgørende for placeringen. Det militære industrielle kompleks blev opkaldt efter kongen, og fik navnet Frederiksværk. Omkring værket opstod en hel by med arbejdere, håndværkere og et levende handelsliv.
Efter J.F. Classens død i 1792, fik inspektøren ved Værket overdraget det fulde ansvar for den daglige drift. I 1794 blev Værket overdraget til Prins Carl af Hessen, efter Classens testamentariske ønske.
I 1807 blev det militære industrielle kompleks belejret af de engelske tropper, og landets hovedstad bombarderet. De engelske raketter var konstrueret af oberst William Congreve. Det førte blandt andet til oprettelsen af et raketkorps i Frederiksværk, og til dette korps fulgte i årene efter en række bygninger til udstyret, afprøvninger, personale og deres vogne og heste. Raketkorpset blev oprettet i 1813 og stod direkte under kongen. Dets første leder var Andreas Anthon Frederik Schumacher, der var gift ind i den Tscherningske familie. Kasernebygningen er en del af denne oprustning. Den blev opført i 1810/19 som kaserne for de tjenstgørende soldater i det nyoprettede raketkorps.

Industrimuseet Frederiks Værk | Torvet 18 - 20 | 3300 Frederiksværk | Tlf. 47720605 | info@indmus.dk