Industrimuseet Frederiks Værk

 

   

Om museet Aktiviteter Samlinger Besøg os Formidling Undervisning Butik Presse

 Forside > Formidling > Fredede bygninger > Grønnessegård

Museet på Flickr   Museet på Facebook   Pages in english   Tilbage til forsiden   Få læst siden op (adgangforalle.dk)   Sitemap   Linkoversigt   Send en e-mail til museet   Link til download sektion   Bookmark and Share   

 

 Grønnessegård

 
Klik på foto for at se større udgave. Grønnessegård, Amtsvejen 280, 3390 Hundested


Klik på foto for at se større udgave. Grønnessegård, Amtsvejen 280, 3390 Hundested


Klik på foto for at se større udgave. Grønnessegård, Amtsvejen 280, 3390 Hundested


Klik på foto for at se større udgave. Grønnessegård, Amtsvejen 280, 3390 Hundested


Klik på foto for at se større udgave. Grønnessegård, Amtsvejen 280, 3390 Hundested


Klik på foto for at se større udgave. Grønnessegård, Amtsvejen 280, 3390 Hundested


Klik på foto for at se større udgave. Grønnessegård, Amtsvejen 280, 3390 Hundested


Klik på foto for at se større udgave. Grønnessegård, Amtsvejen 280, 3390 Hundested


Klik på foto for at se større udgave. Grønnessegård, Amtsvejen 280, 3390 Hundested

Adresse
Amtsvejen 280 A og C

Matrikel og BBR
Halsnæs Kommune. Matr. 1A, Grønnessegård HG, BBR: 260-15723-9

Opførelsesår
1777 - 1930

Fredningsår
1988

Bygherre/arkitekt/ingeniør
J.F. Classen

Stilart
Nybarok

Oprindelig funktion
Avlsgård

Ejere
1777 Kancelliråd og generalmajor Johan Frederik Classen
1792 Det Classenske Fideikommis
1794 Prins Carl af Hessen
1839 Staten
1859 Solgt til Brdr. Hellemann
1921 Carl Hasselbalch
I dag: Ditlev Hasselbalch, som er 4. generation i Hasselbalch familien

Ombygninger
Hovedbygningen 1947, Elevbygningen 1973, Staldbygningen 1977, Garagen 1948.

Bygningsbeskrivelse
Den grundmurede hovedbygning i to etager blev opført i 1888 med fast tag i tegl.
Elevbygningen er fra 1930. En etage opført i mursten og med fast tag i tegl.
Staldbygningen ved hovedbygningen er opført i 1926. En etage opført i bindingsværk og med stråtag.
Laden mod vest er den ældste af de fredede bygninger. Den er fra 1777, har en etage, opført i bindingsværk og med stråtag.
Den østlige staldbygning er opført i 1926. Grundmuret med fast tag i tegl.
Den nordøstlige staldbygning (svinestald) er opført i 1926. Grundmuret med fast tag i tegl.
Den nordlige staldbygning (hestestald) er opført i 1930. Grundmuret med stråtag.
Garagen er opført i 1930. Der er tale om en grundmuret bygning med fast tag.
Laden (Rorupladen) er opført i 1930.
Bygningssynet har taget stilling til 9 ansøgninger om tilladelser til nedrivninger på det fredede gods. Der er givet accept til fire nedrivninger, herunder Holteladen.

Bygningshistorie
I 1756 fik Johan Frederik Classen (1725-1792) sammen med Just Fabritius (1703-66) Frederik 5.s tilladelse til at starte en produktion af krudt og kanoner ved den kanal, som i 1717-19 blev gravet fra Arresø til Roskilde Fjord. Vandkraften var afgørende for placeringen. Det militære industrielle kompleks blev opkaldt efter kongen, og fik navnet Frederiksværk. Omkring værket opstod en hel by med arbejdere, håndværkere og et levende handelsliv.
For at kunne forsyne sine arbejdere og håndværkere samt deres familier med fødevarer foretog J.F. Classen jordopkøb, ligesom han søgte om tilladelse til en række mageskifter for at få samlet sine jorder på en for dyrkningen hensigtsmæssig måde.
Det resulterede i to store byggeprojekter. I 1773 oprettedes hovedgården Arresødal, og tre år senere fulgte Grønnesse Gaard, eller som den også kaldtes Grønnesøgaard, på Halsnæs i Thorup sogn. Gården var oprindelig på ca. 30 tdr. hartkorn. Godset var et foregangsgods med en intensiv mejeri- og hønsedrift samt planteskole og en frugthave med over 700 træer.
I 1794 overtog prins Carl af Hessen Grønnessegård. Godset forblev i statens eje indtil 1858-59, hvor det solgtes til private, der drev stedet videre som landbrug.
I dag er det kun den vestlige lade (1777), der er fra Classens periode. Godsets hovedbygning er fra 1888, mens resten af avlsbygningerne og laderne er fra 1920erne og 1930erne.
Der er især i 1900tallet givet flere tilladelser til om- og tilbygninger samt nedrivninger, hvorfor anlægget i dag fremstår mindre autentisk.
Kilder og litteratur om bygningen
C. Nyrop, Johan Frederik Classen. Skaber og stifter af det Classenske Fideikommis, København 1887.

Industrimuseet Frederiks Værk | Torvet 18 - 20 | 3300 Frederiksværk | Tlf. 47720605 | info@indmus.dk