Industrimuseet Frederiks Værk

 

   

Om museet Aktiviteter Samlinger Besøg os Formidling Undervisning Butik Presse

 Forside > Formidling > "Sommer" > Frederiksværk

Museet på Flickr   Museet på Facebook   Pages in english   Tilbage til forsiden   Få læst siden op (adgangforalle.dk)   Sitemap   Linkoversigt   Send en e-mail til museet   Link til download sektion   Bookmark and Share   

 

 "Sommer" - Frederiksværk

 


Sæson 2 - Afsnit 20:
Frederiksværk


Da serien 'Sommer' startede boede Adam i Frederiksværk og Jakob i Afrika. I det sidste afsnit af serien er det omvendt. Mille køber 'Sommer'-huset og Jakob skal derfor have konsultation i Frederiksværk. Adam forlader derimod Frederiksværk og rejser til Grønland, som han altid har drømt om.

Frederiksværk har hele serien igennem udgjort rammerne for familien Sommer. I dag er Frederiksværk en by som stadig er præget af den industri der blev anlagt 1700-tallet.

Frederiksværk var i begyndelsen ikke anlagt som en by, men et industrikompleks. Virksomheden var opkaldt efter Frederik V, som i 1756 overdrog stedet til Etatsråd Just Fabritius og Kancelliråd Johan Frederik Classen, som til gengæld skulle anlægge et krudtværk og et kanonstøberi. Omkring værket opstod efterhånden Frederiksværk by med arbejdere, håndværkere og et levende handelsliv.

Krudtværket og kanonstøberiet blev hovedindustrierne i Frederiksværk, men industrikomplekset kom med årene desuden til at bestå af eksempelvis et teglværk, kunstsmedje, sølvraffinaderi, nagelsmedje, reberbane og sabel- og knivfabrik.

Kanonstøberiet var allerede i 1830’erne gået bort fra at producere krigsmateriel, og i stedet for var det mere fredelige varer som kakkelovne, gryder, kedler, stegepander, æbleskivepander og kagejern, der udgjorde hovedproduktionen. Ved privatiseringen af værket i 1856 blev støberiet købt af Anker Heegaard.

I 1927 blev støberiet en del af De Forenede Jernstøberier (DFJ), og nogle år senere byggede man en ny fabrik på havnen. De andre støberier under DFJ bukkede efterhånden under, og fra 1944 var kun Anker Heegaard tilbage.

I 1990’erne lukkede DFJ som den sidste af de virksomheder i Frederiksværk, der kunne føre sin historie tilbage til grundlæggelsen af værket i 1756.

Det Danske Stålvalseværk A/S blev som den yngste af byens store virksomheder stiftet i sommeren 1940. Værket skulle bl.a. producere stålplader til værftsindustrien. Etableringen af værket medførte kolossal vækst i Frederiksværk. Der opstod et voksende behov for arbejdskraft som betød, at man var nødt til at tiltrække et stort antal ufaglærte gæstearbejdere fra udlandet.

Efter en konkurs i 2002 hvor hele værket blev lukket ned, er virksomheden i dag rekonstrueret med ukrainsk kapital, og arbejdsstyrken er atter oppe på det gamle niveau.
 

Industrimuseet Frederiks Værk | Torvet 18 - 20 | 3300 Frederiksværk | Tlf. 47720605 | info@indmus.dk