Industrimuseet Frederiks Værk

 

   

Om museet Aktiviteter Samlinger Besøg os Formidling Undervisning Butik Presse

 Forside > Formidling > Biografier > Georg Emmanuel Eberlin von Feriden

Museet på Facebook   Tilbage til forsiden   Få læst siden op (adgangforalle.dk)   Print denne side (printervenlig udskrift)      Sitemap   Linkoversigt   Send en e-mail til museet   Link til download sektion     

 

 Georg Emmanuel Eberlin von Feriden (1676-1724)

  

Georg Emmanuel Eberlin von Feriden blev døbt i St. Sebald kirke i Nürnberg den 23. december 1676. Han var søn af Franzisca Wilhelmina Frischleben og kapelmester og komponist, Daniel Eberlin, som primært huskes som komponisten Georg Philipp Telemanns svigerfar.

Eberlin var en driftig og ambitiøs mand. Han besad lederegenskaber, som førte ham til avancement i den danske hær, hvor han havde en lang militær karriere, som i perioden fra 1703 til hans død i 1724 bragte ham vidt omkring. Både hvad angår egentlige kamphandlinger og i forbindelse med den stående hærs mere civile gøremål. Han deltog blandt andet ved indtagelsen af de nordfranske byer Bethune og Bouchain i 1710.

Eberlin havde ydermere talent for ingeniørarbejde. Det var sikkert derfor, han anså det for passende at indsende et forslag til gravning af en kanal mellem Arresø og Roskilde Fjord i 1717. Forslaget blev godkendt og iværksat under hans egen ledelse. Ved arbejdets begyndelse i juli 1717 kendte man ikke til fulde Eberlins evner for ledelse af et sådant projekt. Men efter blot fjorten dages løbende inspektion af arbejdet konkluderede ingeniørkaptajn Michael Fischer, at Eberlin var opgaven moden. Talent fornægter sig ikke.

Til det hårde gravearbejde rådede Eberlin i 1717 over ca. 400 landsoldater udkommanderede fra to sjællandske regimenter. Disse blev det følgende år afløst af 500 mand fra Dronningens Regiment samt 109 svenskere, som var tilfangetagne under Store nordiske Krig. Nogle af de svenske arbejdere havde endnu status som krigsfanger, men der var også mange, som var stukket ind i de danske regimenter for at fylde geledderne. Så når Frederiksværkegnens kollektive erindring hævder, at kanalen blev gravet af svenske krigsfanger, er det hverken helt korrekt eller helt ukorrekt.

Georg Emmanuel Eberlin von Feriden døde i de første dage af marts 1724, 47 år gammel. Han fik en hædersmands begravelse i Trinitatis Kirke i København, hvor man stadig kan besøge hans kiste i kirkens krypt.

Industrimuseet Frederiks Værk | Torvet 18 - 20 | 3300 Frederiksværk | Tlf. 47720605 | info@indmus.dk